0933 702 709

Chống trơn trượt: Các chỉ số về độ ma sát bề mặt

Đo mức độ nguy hiểm trơn trượt:

Mức độ nguy hiểm trơn trượt được tính căn cứ vào hệ số ma sát COF (coefficient of friction) - là hệ số giữa trọng lượng của vật và lực đủ để kéo vật đó trượt trên bề mặt mà nó tiếp xúc.

Hệ số COF đo từ 0-1, với 1 là an toàn nhất.

Hệ số được coi là an toàn đối với nền gạch men: 0.5, đối với dốc thoải: 0.8.

Hệ số an toàn COF:

Các tiêu chuẩn an toàn trơn trượt hiện được áp dụng trên thế giới là:

ADA

OSHA 1910/1926

ANSI A1264.2

NFPA 1901

UL

ASTM

 

Theo các tiêu chuẩn trên, mức độ nguy hiểm trơn trượt được đánh giá như sau:

 

Hệ số ma sát (COF)

Mức độ nguy hiểm

 

 

>0.8

Rất an toàn

 

 

0.60 ~ 0.79

An toàn

 

 

0.50 ~ 0.59

Tương đối an toàn

 

 

0.40 ~ 0.49

Nguy hiểm

 

 

0.35 ~ 0.39

Rất nguy hiểm

 

 

0.00 ~ 0.34

Cực kì nguy hiểm

 

Ghi chú: ADA:Americans with Disabilities Act / OSHA:Occupational Safety and Health Administration / ASTM:American society for Testing Materials

 

(Giá trị COF được đo bởi Máy đo ma sát Pendulum)


Tin khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ