0933 702 709

Quy định sử dụng chất phân tán dầu tại Việt Nam

SỬ DỤNG CHẤT PHÂN TÁN DẦU TẠI VIỆT NAM

Việc sử dụng các chất phân tán để xử lý dầu tràn phải tuân theo các thủ tục nêu trong kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu đã được phê duyệt và phải tuân theo các yêu cầu sau:


1. Chỉ được sử dụng chất phân tán để xử lý dầu tràn sau khi xét thấy áp dụng các biện pháp khác thu hồi dầu tràn không phù hợp. 
 

2. Chỉ được sử dụng những loại chất phân tán đã đăng ký và được phép của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Khi sử dụng phải thận trọng để tránh dùng chất phân tán quá mức cho phép.
 

3. Cấm dùng chất phân tán trong sông, vùng cửa sông, vùng nước biển ven bờ có độ sâu nhỏ hơn 20m hoặc cách bờ dưới 2 km và các vùng sinh thái nhậy cảm khác.
 

4. Việc sử dụng chất phân tán phải được phép của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Trong trường hợp khẩn cấp khi dầu tràn đang có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng con người, tài sản, tài nguyên, tổ chức dầu khí có thể sử dụng chất phân tán đã đăng ký trong kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt. 
 

5. Sau khi sử dụng chất phân tán tổ chức dầu khí phải báo cáo chi tiết cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về sự cố xẩy ra, về sử dụng chất phân tán và hậu quả.


Tin khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ