0933 702 709
info@toancaugroup.com.vn

Ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất tràn đổ

Bột thấm dầu tràn, hóa chất rơi vãi Floor Gator Absorbent

Oil Gator - Chất thấm dầu và phân hủy sinh học dầu tràn

Ca nô ứng phó sự cố tràn dầu_Canadyne Oil Spill Response Workboat

Phao quây dầu, phao vây dầu tự phồng ứng phó sự cố tràn dầu Canadyne Self-Inflatable FlashBoom

Phao vây dầu tràn thường trực Canadyne Permanent Oil Boom ứng phó sự cố tràn dầu

Bơm hút dầu tràn, máy hút dầu tràn Oil Skimmer (ứng phó sự cố tràn dầu)

Thanh trượt thủy triều (Tide Slide) cho phao quây dầu (phao vây dầu tràn)

Phao quây dầu cố định (thường trực), ứng phó sự cố tràn dầu trên sông, biển

Bồn xoáy oil skimmer hút dầu tràn dùng ứng phó sự cố tràn dầu

Bơm hút hút dầu tràn kiểu bồn xoáy nước

Tank chứa dầu tạm kéo dưới nước Canflex Towable Bladder, Sea Slug

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí, chào giá và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.

Chia sẻ: