0933 702 709

Bột thấm dầu, phân hủy sinh học dầu Oil Bioremediation

Là bột thấm dầu tràn vãi và đồng thời phân hủy sinh học dầu tràn trên đất, cát (ngấm vào lòng đất, cát). Sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu cellulose hữu cơ  là xơ bông đã qua kiểm duyệt với khả năng thấm hút cực tốt. Không nhả lại môi trường các dung dịch gốc dầu đã hấp thụ.

Đây là chất thấm sinh học dầu tràn vãi có đặc tính Công nghệ Xanh- Sinh học (Bio-Green Technology) có khả năng phân hủy sinh học dầu đã bị hấp thụ và chuyển đổi thành CO2 an toàn và nước.

Là bột thấm dầu tràn vãi và đồng thời phân hủy sinh học dầu tràn trên đất, cát (ngấm vào lòng đất, cát). Sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu cellulose hữu cơ  là xơ bông đã qua kiểm duyệt với khả năng thấm hút cực tốt. Không nhả lại môi trường các dung dịch gốc dầu đã hấp thụ.

Đây là chất thấm sinh học dầu tràn vãi có đặc tính Công nghệ Xanh- Sinh học (Bio-Green Technology) có khả năng phân hủy sinh học dầu đã bị hấp thụ và chuyển đổi thành CO2 an toàn và nước.

Ðặc tính nổi bật:
- Hấp thụ nhanh các loại dầu ở mọi dạng nguyên, nhũ tương từng phần hay bị phân tán. Khả năng hấp thụ gấp 2-6 lần trọng lượng bản thân.

- Cô lập các chất lỏng mà nó hấp thụ, không nhả lại môi trường, do đó không phát sinh nguồn ô nhiễm thứ hai.

- Hỗn hợp bột thấm & dầu bị hấp thụ là chất thải thông thường, có thể chôn lấp như chất thải không nguy hại do đạt các tiêu chuẩn an toàn của Bộ môi trường Mỹ (USA EPA TCLP 1311, 9095A & 9096).

- Khả năng thấm hút cao gấp 8 lần so với các loại bột thấm có gốc là Clay.

- Phân hủy dầu bằng vi sinh tự nhiên có sẵn trong các xơ cellulose của sản phẩm.

- Phân hủy sinh học 100%.

- Giảm thiểu sự bay hơi của các dung dịch tràn vãi dễ bốc cháy.

- Sản phẩm được ưa chuộng toàn thế giới, đặc biệt các Đội ứng cứu MRO.

- Thân thiện với môi trường. Không ăn mòn, không độc hại đối với sức khoẻ con người, động thực vật và môi trường.

- Ðơn giản và an toàn khi sử dụng.

Phạm vi sử dụng: Được sử dụng cho ứng cứu khẩn cấp các sự cố tràn dầu trên đất, xử lý tại chỗ đất nhiễm dầu.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí.

30 Sản phẩm khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ