0933 702 709

Ứng phó sự cố tràn dầu dưới nước

Tiêu đề Loại file Kích cỡ Link
Trang bị ứng cứu dầu tràn cho tàu biển .pdf 367420 KB Download
Ca nô ứng phó dầu tràn .pdf 423729 KB Download
Hệ thống thu gom dầu tràn - Framo Transrec Oil Skimmer System .pdf 740895 KB Download
Bẫy thấm dầu tràn vãi trên mặt nước - Oil Snares .pdf 659874 KB Download
Xơ thấm dầu trên mặt nước, lọc dầu trong nước - Cell-U-Sorb .pdf 650426 KB Download
Phụ kiện cho phao vây dầu tràn .pdf 419066 KB Download
Túi chứa dầu tạm thời kéo dưới nước - Towable Bladders .pdf 629845 KB Download
Thùng chứa dầu tạm thời trên bờ - Portable Storage Tanks .pdf 648734 KB Download
Bơm hút dầu tràn kiểu phễu hút - Weir Oil Skimmer .pdf 700051 KB Download
Tang cuốn phao quây dầu tràn - Boom Reels .pdf 462190 KB Download
Phao quây dầu tràn cho bờ biển - Shore Oil Boom .pdf 526105 KB Download
Phao quây dầu tràn cố định 24/24h - PermaBoom .pdf 592162 KB Download
Phao quây dầu tràn kiểu tự phồng - Flash Boom .pdf 607931 KB Download
Phao quây dầu tràn kiểu bơm khí - Air Boom .pdf 552043 KB Download
Vải lọc dầu lẫn trong nước thải .pdf 1089197 KB Download
Trang bị ứng cứu dầu tràn cho tàu biển .pdf 367420 KB Download
Bơm hút dầu tràn kiểu đa năng - MultiSkimmers .pdf 606237 KB Download
Phao quây dầu tràn tự nổi bản dẹp - Oil Fence Boom .pdf 584085 KB Download
Cano ứng phó dầu tràn - Oil Spill Response Workboat .pdf 423729 KB Download
Thiết bị phát hiện dầu tràn trên mặt nước .pdf 516701 KB Download
Phao quây dầu tự nổi bản tròn - Contractorboom .pdf 579572 KB Download
Hệ thống thu gom dầu tràn Framo Transrec Oil Skimmer System .pdf 740895 KB Download
Cuộn giấy thấm dầu tràn vãi Spilfyter .pdf 644329 KB Download
Bộ ứng cứu nhanh dầu tràn vãi hàng hải - Marine Spill Kits .pdf 486138 KB Download

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ