0933 702 709

Trang bị ứng cứu dầu tràn cho tàu biển

Bộ ứng cứu dầu tràn cho tàu biển, tàu chở dầu/nhiên liệu là trang bị hết sức hiệu quả giúp cho chủ tàu có thể cô lập nhanh dầu tràn ngay khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Việc ứng phó tức thời với sự cố dầu tràn ngay khi xảy ra có vai trò cực kì quan trọng, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơvết dầu loang rộng khi các phương tiện/lực lượng ứng cứu khác chưa thể đến kịp.


Trang bị ứng cứu dầu tràn cho tàu biển

Bộ ứng cứu dầu tràn cho tàu biển, tàu chở dầu/nhiên liệu là trang bị hết sức hiệu quả giúp cho chủ tàu có thể cô lập nhanh dầu tràn ngay khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Việc ứng phó tức thời với sự cố dầu tràn ngay khi xảy ra có vai trò cực kì quan trọng, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ vết dầu loang rộng khi các phương tiện/lực lượng ứng cứu khác chưa thể đến kịp.

Bộ ứng cứu dầu tràn cho tàu biển, tàu chở dầu/nhiên liệu là trang bị hết sức hiệu quả giúp cho chủ tàu có thể cô lập nhanh dầu tràn ngay khi sự cố bất ngờ xảy ra. Hệ thống này đáp ứng các tiêu chuẩn/qui định của cơ quan Đăng kiểm phương tiện vận tải hàng hải của các nước trên thế giới và cơ quan Đăng kiểm của Việt Nam. 

Xuất xứ hàng hóa: EU/G7.

Hàng hóa chính hãng, có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ (C/O), Chứng chỉ chất lượng (C/Q), Chứng chỉ thử nghiệm (Test Cert.)...

Khách hàng được hướng dẫn vận hành thành thạo khi giao nhận hàng hóa.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ