0933 702 709
info@toancaugroup.com.vn

Sự cố tràn đổ và bộ ứng cứu nhanh

Tùy loại và dung tích, mỗi bộ Spill Kit được trang bị các vật tư và số lượng khác nhau (trừ bộ ứng cứu nhanh thủy ngân Spilfyter Mercury Spill Kit có vật tư cố định):

1. Đối với sự cố tràn vãi dầu, nhiên liệu hoặc các sản phẩm gốc dầu:

 • Bột thấm Floor Gator 12kg hoặc bột thấm CleanSweep 2kg: thấm hút trực tiếp chất lỏng bị tràn đổ, ngăn chặn bay hơi và cô lập chất lỏng không cho lan rộng ra tiếp.
 • Phao thấm dầu Spilfyter 13cm x 3m: quây thấm và cô lập dầu tràn đổ, ngăn chặn dầu loang rộng trên nền sàn.
 • Sock thấm dầu Spilfyter 7.6cm x 1.22m: quây thấm và cô lập dầu tràn đổ, ngăn chặn dầu loang rộng trên nền sàn.
 • Tấm thấm dầu Spilfyter 41cm x 46cm: thấm trực tiếp tại vị trí dầu tràn đổ, hạn chế loang rộng và bay hơi.
 • Que thử định danh dầu/hóa chất/dung môi tràn vãi Spilfyter: xác định loại chất lỏng tràn đổ (nếu chưa biết) như: axit, kiềm, chất oxy hóa, flouride, dầu mỡ, dung môi hữu cơ, iodine, bromine hoặc chlorine…để ứng phó sự cố phù hợp, hiệu quả và an toàn.
 • Chổi quét/bàn chải + hót chất thải: dùng để đảo đều chất thấm trên bề mặt chất lỏng tràn đổ, đảm bảo thấm hút/trung hòa hiệu quả và thu gom an toàn.
 • Găng tay PVC, kính bảo hộ, khẩu trang bảo hộ: đồ bảo hộ cá nhân trong quá trình ứng phó sự cố.
 • Túi nylon đựng chất thải: dùng để chứa các vật tư đã thấm hút chất lỏng tràn đổ.
 • Thẻ hướng dẫn sử dụng: các bước ứng phó nhanh sự cố với vật tư bên trong thùng Spill Kit.
 • Tem dán trên thùng chứa: tên và loại bộ ứng cứu nhanh Spill Kit với màu đặc trưng dễ nhận biết.
 • Thùng chứa có bánh xe đẩy 120L/240L: di động, dễ dàng di chuyển đến vị trí có sự cố tràn đổ.
 • Túi chứa có khóa kéo và dây tay xách: gọn nhẹ và dễ dàng đeo, xách tay đến vị trí có sự cố tràn đổ.

2. Đối với sự cố tràn vãi dầu, hóa chất, dung môi:

 • Bột thấm Floor Gator 12kg hoặc bột thấm CleanSweep 2kg: thấm hút trực tiếp chất lỏng bị tràn đổ, ngăn chặn bay hơi và cô lập chất lỏng không cho lan rộng ra tiếp.
 • Sock thấm đa năng Spilfyter 7.6cm x 1.22m: quây thấm và cô lập, ngăn chặn chất lỏng loang rộng trên nền sàn.
 • Tấm thấm đa năng Spilfyter 41cm x 46cm: thấm trực tiếp tại vị trí tràn đổ, hạn chế loang rộng và bay hơi.
 • Que thử định danh dầu/hóa chất/dung môi tràn vãi Spilfyter: xác định loại chất lỏng tràn đổ (nếu chưa biết) như: axit, kiềm, chất oxy hóa, flouride, dầu mỡ, dung môi hữu cơ, iodine, bromine hoặc chlorine…để ứng phó sự cố phù hợp, hiệu quả và an toàn.
 • Chổi quét/bàn chải + hót chất thải: dùng để đảo đều chất thấm trên bề mặt chất lỏng tràn đổ, đảm bảo thấm hút/trung hòa hiệu quả và thu gom an toàn.
 • Găng tay PVC, kính bảo hộ, khẩu trang bảo hộ: đồ bảo hộ cá nhân trong quá trình ứng phó sự cố.
 • Túi nylon đựng chất thải: dùng để chứa các vật tư đã thấm hút chất lỏng tràn đổ.
 • Thẻ hướng dẫn sử dụng: các bước ứng phó nhanh sự cố với vật tư bên trong thùng Spill Kit.
 • Tem dán trên thùng chứa: tên và loại bộ ứng cứu nhanh Spill Kit với màu đặc trưng dễ nhận biết.
 • Thùng chứa có bánh xe đẩy 120L/240L: di động, dễ dàng di chuyển đến vị trí có sự cố tràn đổ.
 • Túi chứa có khóa kéo và dây tay xách: gọn nhẹ và dễ dàng đeo, xách tay đến vị trí có sự cố tràn đổ.

3. Đối với sự cố tràn đổ, rò rỉ dung dịch axit:

 • Bột thấm axit, trung hòa dung dịch axit Spilfyter 4.5kg: thấm hút và trung hòa dung dịch axit, ngăn chặn axit bay hơi khi bị tràn đổ.
 • Sock thấm dung dịch axít Spilfyter 7.6cm x 1.22m: quây thấm và cô lập dung dịch axit tràn đổ, ngăn chặn axit loang rộng trên nền sàn.
 • Tấm thấm dung dịch axít Spilfyter 41cm x 46cm: thấm trực tiếp tại vị trí dung dịch axit tràn đổ, hạn chế loang rộng và bay hơi.
 • Que thử định danh dầu/hóa chất/dung môi tràn vãi Spilfyter: xác định loại chất lỏng tràn đổ (nếu chưa biết) như: axit, kiềm, chất oxy hóa, flouride, dầu mỡ, dung môi hữu cơ, iodine, bromine hoặc chlorine…để ứng phó sự cố phù hợp, hiệu quả và an toàn.
 • Chổi quét/bàn chải + hót chất thải: dùng để đảo đều chất thấm trên bề mặt chất lỏng tràn đổ, đảm bảo thấm hút/trung hòa hiệu quả và thu gom an toàn.
 • Găng tay PVC, kính bảo hộ, khẩu trang bảo hộ: đồ bảo hộ cá nhân trong quá trình ứng phó sự cố.
 • Túi nylon đựng chất thải: dùng để chứa các vật tư đã thấm hút chất lỏng tràn đổ.
 • Thẻ hướng dẫn sử dụng: các bước ứng phó nhanh sự cố với vật tư bên trong thùng Spill Kit.
 • Tem dán trên thùng chứa: tên và loại bộ ứng cứu nhanh Spill Kit với màu đặc trưng dễ nhận biết.
 • Thùng chứa có bánh xe đẩy 120L: di động, dễ dàng di chuyển đến vị trí có sự cố tràn đổ.

4. Đối với sự cố tràn đổ, rò rỉ dung dịch ăn mòn (kiềm):

 • Bột thấm và trung hòa dung dịch kiềm Spilfyter 4.5kg: thấm hút và trung hòa dung dịch kiềm, ngăn chặn kiềm bay hơi khi bị tràn đổ.
 • Sock thấm dung dịch kiềm Spilfyter 7.6cm x 1.22m: quây thấm và cô lập dung dịch kiềm tràn đổ, ngăn chặn kiềm loang rộng trên nền sàn.
 • Tấm thấm dung dịch kiềm Spilfyter 41cm x 46cm: thấm trực tiếp tại vị trí dung dịch kiềm tràn đổ, hạn chế loang rộng và bay hơi.
 • Que thử định danh dầu/hóa chất/dung môi tràn vãi Spilfyter: xác định loại chất lỏng tràn đổ (nếu chưa biết) như: axit, kiềm, chất oxy hóa, flouride, dầu mỡ, dung môi hữu cơ, iodine, bromine hoặc chlorine…để ứng phó sự cố phù hợp, hiệu quả và an toàn.
 • Chổi quét/bàn chải + hót chất thải: dùng để đảo đều chất thấm trên bề mặt chất lỏng tràn đổ, đảm bảo thấm hút/trung hòa hiệu quả và thu gom an toàn.
 • Găng tay PVC, kính bảo hộ, khẩu trang bảo hộ: đồ bảo hộ cá nhân trong quá trình ứng phó sự cố.
 • Túi nylon đựng chất thải: dùng để chứa các vật tư đã thấm hút chất lỏng tràn đổ.
 • Thẻ hướng dẫn sử dụng: các bước ứng phó nhanh sự cố với vật tư bên trong thùng Spill Kit.
 • Tem dán trên thùng chứa: tên và loại bộ ứng cứu nhanh Spill Kit với màu đặc trưng dễ nhận biết.
 • Thùng chứa có bánh xe đẩy 120L: di động, dễ dàng di chuyển đến vị trí có sự cố tràn đổ.
 • Các vật tư nêu trên đều an toàn, không độc hại đối với con người động thực vật và môi trường.

5. Đối với sự cố thủy ngân rò rỉ, tràn đổ:

 • Amalgamation Powder
 • Indicator Powder
 • Vapor Suppressor Shaker Bottle
 • Aspirator Bottle
 • Waste Collection Bottle
 • Mixing Tub with Spatula
 • Chemical Sponge
 • Nitrile Gloves
 • Splash Goggles
 • Whisk-on Pan
 • Disposal Bag

Có 2 loại bộ ứng cứu nhanh tràn đổ mà chúng tôi đang cung cấp và được khách hàng ưa chuộng:

 1. Loại xách tay: dùng cho các sự cố tràn đổ nhỏ, các bộ Spill Kit này được trang bị đầy đủ vật tư ứng phó nhanh và để trong túi xách có khóa kéo và dây đeo vai/xách tay.
 2. Loại có bánh xe đẩy (thùng chứa): dùng cho các sự cố tràn đổ nhỏ và vừa, các bộ Spill Kit này được trang bị đầy đủ vật tư ứng phó nhanh và để trong thùng chứa có 2 bánh xe dễ dàng đẩy di chuyển đến các vị trí có sự cố tràn đổ.


Khi nào bổ sung vật tư của bộ Spill Kit?

Khi khách hàng sử dụng một phần hoặc hết vật tư ứng phó sự cố bên trong mỗi bộ Spill Kit, chúng tôi luôn có sẵn vật tư để Quý khách hàng mua bổ sung và nạp đủ vào thùng/túi xách Spill Kit, để đảm bảo luôn đầy đủ vật tư và sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp khi có sự cố tràn đổ, rơi vãi, rò rỉ dầu, hóa chất hoặc dung môi…

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí, chọn bộ Spill Kit phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí, chào giá và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.

Chia sẻ: